Company presentation

The main activity of REP, družba za svetovanje in cenitve, d.o.o. is property valuation. We provide valuation of all types of immovable property, such as business, industrial and residential property, as well as construction and agricultural land. We also provide valuation of special types of property, such as swimming pools, castles, golf courses, sheltered housing and alike. Our activities are mostly oriented to the regions of Coast/Karst and Notranjska.

Svetujemo naročnikom naših storitev pri uveljavljanju njihovih premoženjskih interesov povezanih z nepremičninami, pri čemer nas vodijo trdne etične zaveze in visoka profesionalnost. Vsebino našega sodelovanja štejemo za poslovno skrivnost ter skušamo vselej ponuditi izrazito oseben pristop. Ocenjevanje vrednosti nepremičnin izvaja Boris Rep, univ. dipl. grad. inž., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo.

© 2013-2019 REP d.o.o.
All rights reserved .
Authors: Brigada
REP d.o.o.
Partizanska cesta 30
6210 Sežana
T
+386 (0)5 731 31 90
M
+386 (0)41 65 12 13
F
+386 (0)5 731 31 81
E
info@rep.si

Do you wish to receive useful information about property valuation?