References

The list of our satisfied clients includes:

 • Abanka Vipa d.d.
 • Banka Koper d.d.
 • Deželna banka Slovenije d.d.
 • Dom upokojencev Sežana
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • Komunala Koper d.o.o.
 • Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana
 • Krasles d.o.o.
 • Kravanja, okoljevarstvene namestitve d.o.o.
 • Lustrum d.o.o.
 • Mestna občina Koper
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Metra d.o.o.
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za pravosodje in javno upravo
 • Municipality of Divača
 • Municipality of Hrpelje-Kozina
 • Municipality of Ilirska Bistrica
 • Municipality of Komen
 • Municipality of Postojna
 • Municipality of Sežana
 • Poštna banka Slovenije d.d.
 • Rut d.o.o.
 • Selografika d.o.o.
 • SKB banka d.d.
 • Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
 • Šturm d.o.o.
 • UniCredit Banka Slovenija d.d.
 • Varspoj d.o.o.
 • Zavod TV Galeja
 • Žito d.d.
© 2013-2019 REP d.o.o.
All rights reserved .
Authors: Brigada
REP d.o.o.
Partizanska cesta 30
6210 Sežana
T
+386 (0)5 731 31 90
M
+386 (0)41 65 12 13
F
+386 (0)5 731 31 81
E
info@rep.si

Do you wish to receive useful information about property valuation?