Svetovanje

Svetujemo vam na številnih področjih znotraj nepremičninskih dejavnosti:

  • razvoj novogradenj,
  • nakup nepremičnine,
  • računovodsko poročanje,
  • poslovno odločanje glede investiranja v nepremičnine z namenom donosa,
  • prenova in dograditev objekta,
  • priprava vzdrževalnih planov in druge dokumentacije za gospodarjenje z nepremičninami,
  • splošno svetovanje in zastopanje strank v nepremičninskih postopkih.

Svetujemo vam tudi pri urejanju zemljiškokatastrskega in zemljiškoknjižnega stanja vaše nepremičnine za varen prenos lastninske pravice v zemljiško knjigo. Svetujemo vam pri prodaji in nakupu, razdružitvi, zamenjavi, oddaji in najemu nepremičnin.

Pripravimo tudi najrazličnejše pogodbe in listine, od vknjižbe lastninskih in ostalih pravic na nepremičninah v zemljiško knjigo, do pisnih mnenj in pravnih nasvetov v zvezi z dotično nepremičnino.

© 2013-2019 REP d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
REP d.o.o.
Partizanska cesta 30
6210 Sežana
T
+386 (0)5 731 31 90
M
+386 (0)41 65 12 13
F
+386 (0)5 731 31 81
E
info@rep.si

Želite prejemati koristne informacije in nasvete s področja vrednotenja nepremičnin?