Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Ocenjujemo vrednost vseh vrst tipov nepremičnin:

 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),
 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (stavbna in kmetijska zemljišča).

Ocenjujemo tudi vrednost specialnih nepremičnin:

 • gospodarska javna infrastruktura: prometna infrastruktura (ceste, železnice, letališča, pristanišča), komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, odlagališče odpadkov), elektronske komunikacije, vodna infrastruktura, energetska infrastruktura (plinovod, toplovod, elektrovod), javna infrastruktura (zelene in javne površine, pokopališča),
 • specialni proizvodni obrati,
 • muzeji, šole, upravne stavbe, bolnice,
 • domovi za ostarele, varovana (oskrbovana) stanovanja,
 • rudniki,
 • kamnolomi,
 • smučarske skakalnice,
 • golf igrišča,
 • hipodromi,
 • gradovi,
 • bazeni.

Skladno z mednarodnimi standardi ocenjujemo vrednost nepremičnin za različne namene vrednotenja:

 • prodaja / nakup nepremičnine,
 • oddaja,
 • hipotekarno zavarovanje,
 • leasing postopki,
 • računovodsko poročanje,
 • ustanovitve, združevanja, razdruževanja družb, prevzemi,
 • likvidacija, prisilna poravnava, stečaj družb.
© 2013-2019 REP d.o.o.
Vse pravice pridržane.
Avtorji: Brigada
REP d.o.o.
Partizanska cesta 30
6210 Sežana
T
+386 (0)5 731 31 90
M
+386 (0)41 65 12 13
F
+386 (0)5 731 31 81
E
info@rep.si

Želite prejemati koristne informacije in nasvete s področja vrednotenja nepremičnin?